Kindertandheelkunde

Bij Tandheelkundig Centrum Moergestel besteden wij extra zorg en aandacht aan kinderen.

Door de juiste benadering bij het behandelen van kinderen kom je vaak tot een zeer goed resultaat. Het is tenslotte van het grootste belang dat een bezoek aan de tandarts voor een kind leuk is en leuk blijft.

Onze gedifferentieerde tandartsen kunnen via (angst) coaching het kind geruststellen, het vertrouwen winnen en de behandeling in zijn taal uitleggen. Zowel bij een periodieke controle, een poetsinstructie, een laklaagje, maar ook bij het vullen van een gaatje. Bij onze praktijk ligt onze focus allereerst op de preventie (het voorkomen) van gaatjes.

Vanaf welke leeftijd naar de tandarts?

Neem uw kind het liefst mee naar de periodieke controle als het eerste tandje doorkomt. Dit bezoek aan de praktijk wordt vergoed vanuit de basisverzekering en is voor iedereen verzekerd tot 18 jaar zonder eigen bijdrage en eigen risico bijbetaling. Dus al gaat u zelf, als ouder, niet naar de tandarts of heeft u geen tandartsverzekering, uw kind komt gewoon in aanmerking voor deze methode ook zonder extra tandartsverzekering.

Gewoon Gaaf

Het streven van onze praktijk is iedereen de kans te geven met gave tanden oud te worden. Om dit te realiseren is het van het grootste belang op jonge leeftijd met het voorkomen van gaatjes te beginnen.

Om dit te bereiken zijn wij in onze praktijk gestart met een relatief nieuwe behandelmethode genaamd “ Gewoon Gaaf” .

Gewoon Gaaf is een cariëspreventiemethode voor ieder individueel kind van 0 tot 18 jaar en zijn ouders/verzorgers. De preventiemethode laat ouder en kind inzien wat de eigen invloed is op het ontstaan en vooral het voorkomen van cariës (gaatjes). Uit recent wetenschappelijk onderzoek in Nederland (dr. Erik Vermaire 2013) blijkt dat de Gewoon Gaaf-methode tot 70% minder caviteiten kan leiden. Dit kan door een speciale methode die een tiental jaar geleden in Denemarken is gestart. In Nederland heeft deze methode de naam “Gewoon gaaf” gekregen. Met deze methode wordt per individueel kind bekeken wat de kans is op gaatjes en tandvleesproblemen. Per kind  stelt de tandarts, preventieassistent of mondhygiënist een plan op om gebitsproblemen te voorkomen. Dit plan wordt natuurlijk ook met het kind en ouder goed doorgenomen. En wie dit plan goed volgt, zal minder gaatjes hebben en een “Gewoon gaaf” gebit behouden. Super gaaf,toch!

Wilt u starten met het Gewoon Gaaf programma voor uw kind? Bel dan naar onze praktijk 013-513 19 48 of maak direct een afspraak online.

Wilt u meer weten over het Gewoon Gaaf programma? Op de site van het Ivoren Kruis vindt u alles wat u moet weten over dit programma voor kinderen.