Implantologie

Mijn naam is Lodewijk van Zwol en ben sinds 2004 geregistreerd tandarts-implantoloog. Als tandarts-implantoloog heb ik uitgebreide implantologische-, pre-implantologische- en chirurgische vaardigheden. Dit betreffen eenvoudige tot zeer uitgebreide chirurgische- en implantologische behandelingen.

Mijn kracht ligt in het samen oplossen van complexe casussen met de collega-tandartsen om op deze manier tot een passende oplossing voor de patiënt te komen. Daarnaast verzorg ik nascholingen en spreek op het Nationale- en Internationale symposia. Tevens ben ik referent en mentor voor Straumann en Megagen en ben ik lid van Minec Europe voor Megagen en ITI member.

Behandelingen:

  • Behandeling ter vervanging van het/de element(en) met implantaten
  • Behandeling implantologie in edentate onderkaak/bovenkaak
  • Implantologie t.b.v. orthodontie
  • Second opinion
  • Diagnosestelling
  • Nazorg consult implantologie
  • Consult mucositis/peri-implantitis
  • Complexe prothetische problematiek
  • Uitgebreide restauratieve tandheelkundige behandelingen